دومین همایش بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران- اخبار همایش
مهلت ارسال خلاصه مقالات به پایان رسید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/5/16 | 
مهلت ارسال خلاصه مقالات به پایان رسید.
کمیته علمی تا پایان مرداد ماه وضعیت پذیرش مقالات را مشخص و به نویسندگان اعلام خواهد شد.
نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران:
http://medhistcong.ir/find.php?item=1.55.63.fa
برگشت به اصل مطلب